INVERSION THERAPY TABLE

Inverziona terapija podrazumeva boravak vežbača u strmoglavom ili približno strmoglavom položaju (u potpunoj vertikali ili pod određenim uglom u odnosu na vertikalu, sve dok je glava niže u odnosu na noge) na inverzionom stolu, pri čemu je telo fiksirano za skočne zglobove. Razloga za upotrebu inverzionog stola ima mnogo, a kao najvažniji bi izdvojili kičmenu dekompresiju kao vrstu rehabilitacije u slučaju diskus hernije. Postoji više metoda dekompresije trakcijom ali najpraktičnija je upotrebom inverzionog stola. Primenom inverzione terapije izaziva se stvaranje negativnog pritiska unutar međupršljenskog diska tj. javlja se fenomen vakuuma čime se smanjuje ili potpuno eliminiše pritisak želatinozne mase (nucleus pulposus) diska na okolne nerve ili kičmenu moždinu, pa se posledično uklanja bol koji se može osetiti u leđima ili ekstremitetima. Osim toga na ovaj način se omogućava dopremanje hranjivih materija i vode u oštećeni disk što je jedini neinvazivni način da se popravi njegovo narušeno stanje. Postoji više metoda dekompresije trakcijom a najpraktičnija je upotrebom inverzionog stola.Ostali razlozi upotrebe inverzione terapije su:

1. Umanjivanje i eliminacija spazma kičmene muskulature,

2. Prevencija i redukcija skeletnih deformiteta,

3. Umanjenje bola koji se javlja pri svim oboljenjima kičmenog stuba,

4. Vraćanje izmeštenih pršljenova u fiziološki pravilan položaj,

5. Popravlja se telesna postura, odnosno držanje tela,

6. Unapređenje pokretljivosti tj. fleksibilnosti kičmenog stuba,

7. Ojačavaju se ligamenti,

8. Preusmeravanje cirkulacije krvi dominantno ka glavi pri čemu se povećava dopremanja hranjivih materija i kiseonika mozgu.

9. Poboljšava se srčana funkcija,

10. Ubrzava se oporavak posle treninga,

11. Pomaže da se umanji svakodnevni stres,

12. Sprečavanje pojave i smanjivanje tegoba proširenih vena,

13. Osnažuje se imuni sistem kao i funkcionisanje limfnog sistema,

14. Olakšavanje simptome PMS-a,

15. Poboljšavanje zdravlja i funkcionisanja zglobova