KOREKTIVNE VEŽBE I KOREKCIJE TELESNOG STATUSA

Najvažnija stvar pri korekciji telesnih deformiteta je tačna i precizna dijagnostika. U vremenu u kome živimo, gde je sedenje ispred kompijutera veoma dominantan deo obavljanja poslova, sve smo manje fizički aktivni, a sve više vremena provodimo u pasivnim položajima, sedenju i ležanju. Bez prirodnih oblika kretanja, bitno se smanjuje većina fizičkih i funkcionalnih sposobnosti.

Vežbe iz programa korektivne gimnastike Carpe Diem Centra, imaju za cilj da spreče nastajanja mogućih deformiteta i obezbede pravilan razvoj deteta ili da koriguju i spreče dalju progresiju postojećih deformiteta.

Ako jedan od roditelja ili oboje, imaju ravna stopala, neki od deformiteta grudnog koša ili kičmenog stuba, velika je verovatnoća da će i dete imati iste probleme. Pod povećanim rizikom su i deca koja su prerano prohodala, imaju prekomernu telesnu težinu, fizički su neaktivna, imaju loše navike u držanju. Deformiteti mogu da se jave i u pubertetu, kada deca naglo rastu i razvijaju se, a u isto vreme u školi nemaju organizovanu i redovnu fizičku aktivnost.

Nedovoljno fizičke aktivnosti u toku dana, u kombinaciji sa neadekvatnom ishranom, znatno utiču na poremećaj posturalnog statusa (nepravilno držanje tela) dece. Javljaju se deformiteti kičmenog stuba kao što su kifoza, lordoza, skolioza, ali i donjih ekstremiteta, npr. ravno stopalo. Najadekvatniji vid fizičkog vežbanja usmeren ka očuvanju pravilnog držanja tela je korektivna gimnastika.

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta, ili terapijski, ako oni već postoje. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.